Konferencija o borbi protiv prekograničnog organizovanog kriminala

Konferenciju je organizovalo Vrhovno državno tužilaštvo Crne Gore
Konferenciju je organizovalo Vrhovno državno tužilaštvo Crne Gore

Otpravnik poslova Aliu govorio je na otvaranju Regionalne konferencije o sadašnjim i budućim izazovima u borbi protiv prekograničnog organizovanog kriminala

Ambasada SAD u Podgorici i EU projekat: “Međunarodna saradnja u krivičnom pravosuđu- mreža tužilaca Zapadnog Balkana” podržali su organizaciju Regionalne konferencije o sadašnjim i budućim izazovima u borbi protiv prekograničnog organizovanog kriminala, održane 6. i 7. oktora u organizaciji Vrhovnog državnog tužilaštva Crne Gore. Otpravnik poslova Aliu, vrhovni državni tužilac Crne Gore Ivica Stankovic, šef Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, Nj. E. Aivo Orav, ministar pravde Crne Gore Zoran Pažin  govorili su na otvaranju konferencije u Budvi 6. oktobra.

CIlj ove regionalne konferencije je bio da se ohrabri saradnja vrhovnih državnih tužilaca i glavnih specijalnih tužilaca iz Albanije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Kosova, Crne Gore, Makedonije, Srbije i Slovenije  u borbi protiv organizovanih kriminalnih grupa koje djeluju u regionu i EU, kao i da se razmotre sadašnji i budući izazovi u borbi protiv prekograničnog organizovanog kriminala.

Tokom svog uvodnog izlaganja otpravnik poslova Aliu je pohvalio vidljive i konkretne reforme koje je tužilaštvo Crne Gore nedavno preduzelo, ističući da bi trebalo da posluži kao model za pravosuđe i policiju.  Otpravnik poslova Aliu je naglasio spremnost SAD da podrži Crnu Goru u sprovođenju reformi u oblasti vladavine prava potrebnih za potpune evroatlanske integracije.