Konferencija o integrisanim istragama u oblasti korupcije

INL Program vladavine prava u okviru Ambasade SAD je organizovao Konferenciju o integrisanim istragama u oblasti korupcije. Ambasadorska Uehara je u svom uvodnom obraćanju istakla važnost saradnje između svih organa u borvi protiv korupcije.

Ambasadorka Uehara Erik Larson INL

Ova konferencija poslužila je kao platforma za raspravu o relevantnim predmetim između tužilaca iz regiona, kao i priliku da se upoznamo sa najboljim regionalnim i međunarodnim praksama u ovoj oblasti.

Ucesnici konferencije

 

Ucesnici konferencije Ucesnici konferencije