Konferencija o nasilju u porodici: „Na prvoj liniji zaštite”

12. decembra 2018. godine, Međunarodni program Ministarstva pravde SAD za obuku i pomoć policiji (ICITAP) je organizovao Konferenciju o nasilju u porodici: „Na prvoj liniji zaštite” u cilju diskusije o ulozi policije u sprečavanju i zaštiti od nasilja u porodici.

Konferenciju o nasilju u porodici: „Na prvoj liniji zaštite”

Učesnici konferencije su imali priliku da čuju iskustva policijskih i tužilačkih eksperata u vezi sa postupanjem policije i procesuiranjem slučajeva nasilja u porodici, kao i da razmijene iskustva o ulozi policije i pravnim mehanizmima za sprečavanje porodičnog nasilja.