Konferencija o složenim istragama

28. marta 2018. Ambasada SAD je organizovala konferenciju o složenim istragama, ukjučujući obučavanje o posebnim tehnikama korišćenim u borbi protiv organizovanog kriminala I korupcije. Ambasadorka Uehara se na otvaranju obratila prisutnima, ističući naporan rad crnogorskih partnera u jačanju vladavine prava.

Ambasadorka Uehara na konferenciji