Konferencija o suzbijanju nasilnog ekstremizma u Crnoj Gori (2015/3/3)

3. marta 2015.

Ambasada SAD u Podgorici, u saradnji sa Ministarstvom pravde Crne Gore i Centrom za edukaciju nosilaca pravosudne funkcije organizovala je dvodnevnu konferenciju na temu: Strategije za suzbijanje nasilnog ekstremizma u Crnoj Gori, uključujući primjenu planiranih odredbi Krivičnog zakonika u vezi boraca u inostranstvu.

Konferenciju su otvorili ambasadorka SAD u Crnoj Gori Margaret Uehara (Margaret Uyehara), predsjednica Vrhovnog suda Crne Gore Vesna Medenica, vrhovni državni tužilac Ivica Stanković i generalna direktorica Direktorata za pravosuđe pri Ministarstvu pravde Branka Lakočević.

Ovo je druga aktivnost koju organizuje Ambasada SAD u vezi boraca u inostranstvu iz Crne Gore. Prva aktivnost održana u oktobru 2014. je rezultirala planiranim izmjenama Krivičnog zakonika u vezi boraca u inostranstvu, za koje se očekuje da će biti usvojene u Skupštini Crne Gore kasnije ovog mjeseca. Ova dvodnevna konferencija bila je fokusirana na izgradnju kapaciteta za efikasno sprovođenje istraga i krivično gonjenje boraca u inostranstvu na osnovu novih i postojećih odredbi. Takođe je osmišljena tako da pomogne Crnoj Gori u usvajanju sveobuhvatne strategije za suzbijanje nasilnog ekstremizma, u skladu sa Rezolucijom 2178 UN-a o borcima u inostranstvu.  Na konferenciji se okupilo preko 50 predstavnika crnogorskog sudstva, tužilaštva i policije koji su imali priliku da uče od regionalnih i međunarodnih eksperata i razmijene iskustva i najbolje prakse na ovu temu. Događaj je finansirao Biro za borbu protiv međunarodne trgovine drogom i sprovođenje zakona (INL), preko Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Podgorici.