Konferencija o suzbijanju prekograničnog kriminala između Crne Gore i Srbije

Otvaranje konferencije sa otpravnikom poslova Aliu
Otvaranje konferencije sa otpravnikom poslova Aliu

Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Podgorici, u saradnji sa Centrom za obuku u sudstvu  i državnom tužilaštvu, organizovala je u Kolašinu dvodnevnu konferenciju o suzbijanju prekograničnog kriminala između Crne Gore i Srbije. Otpravnik poslova u Ambasadi SAD u Podgorici B. Biks Aliu govorio je na otvaranju konferencije 15. juna, zajedno sa višim tužiocem u Bijelom Polju Rifatom Hadrovićem, načelnicom Direkcije za međunarodnu pravnu saradnju i evropske integracije u Ministarstvu pravde Majom Maraš i direktoricom Sekretarijata Centra za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu Majom Milošević.

Cilj konferencije je bio da se razmotre načini poboljšanja saradnje između Crne Gore i Srbije u borbi protiv svih oblika prekograničnog kriminala, uključujući i transnacionalni organizovani kriminal. Učesnici su takođe raspravljali i o međunarodnoj saradnji u borbi protiv učešća boraca na stranim ratištima.  Na konferenciji su se okupili sudije, tužioci i policijski istražitelji iz Crne Gore i Srbije.