Otvaranje konferencije sa otpravnikom poslova Aliu

Otvaranje konferencije sa otpravnikom poslova Aliu