Konferencija o trgovini ljudima

Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u saradnji sa Centrom za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu organizovala je konferenciju o trgovini ljudima 19. i 20. novembra 2019, u Budvi. Ova konferencija je okupila sudije, tužioce i predstavnike agencija za sprovođenje zakona za razgovor o uspostavljanju zajedničke operativne grupe za borbu protiv trgovine ljudima.

Konferencija o trgovini ljudima

Konferencija o trgovini ljudima Konferencija o trgovini ljudima

Ukoliko Vlada Crne Gore odobri ovu inicijativu, ova operativna grupa bila bi formirana po ugledu na jedan od najuspješniji anti-trafiking timova na svijetu – Zajednička operativna grupa za borbu protiv trgovine ljudima u San Diegu, koja funkcioniše na najvećem i najfrekventnijem graničnom prelazu između Meksika i Sjedinjenih Američkih Država. Na samoj konferenciji su bili prisutni članovi ove operativne grupe koji su podijelili svoje iskustvo sa Crnogorskim kolegama.

Konferencija o trgovini ljudima