Konferencija o upravljanju sudovima u Kolašinu

Ambasada Sjedinjenih Država u Podgorici, u saradnji sa Centrom za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu je odganizovala Konferenciju o upravljanju sudovima, u Kolašinu 27. i 28. februara 2017. godine.

Konferenciju su otvorile Nj. E. Ambasadorka Uehara i Predsjednica Vrhovnog Suda Vesna Medenica.

U svom uvodnom obraćanju, Ambasadorka Uehara je napomenula da sudstvo predstavlja noseći stub društva, kojim se čuvaju prava i slobode građana. Sudovi moraju biti sigurne luke građanima u čuvanju njihovih prava, kao krajnja instanca koja garantuje pravdu. Ovaj cilj se može otvariti jedino uz efikasno i transparentno sudstvo.

Ambasada SAD spremna je da podrži ovakve obuke, ali će takođe nastaviti da daje ciljane donacije usmjerene na poboljšanje transparentnosti i efikasnosti crnogorskih sudova. Ove aktivnosti su odraz kontinuirane podrške reformi prava u Crnoj Gori.