Konferencija Vrhovnog suda

Konferencija okuplja oko 60 predstavnika vrhovnih sudova zemalja članica EU i kandidata za članstvo.
Konferencija okuplja oko 60 predstavnika vrhovnih sudova zemalja članica EU i kandidata za članstvo.

U saradnji i uz finansijsku pomoć Ambasade Sjedinjenih Država, Vrhovni sud Crne Gore organizuje Konferenciju vrhovnih sudova zemalja članica Evropske unije i kandidata za članstvo u EU. Konferencija se održava u Vladinom domu na Cetinju od 19. do 22. septembra 2016.

Okupiće Konferencija okuplja oko 60 predstavnika vrhovnih sudova zemalja članica EU i kandidata za članstvo i fokusiraće se na ulogu vrhovnih sudova u stvaranju precedentnog prava, kao i na podizanje povjerenja javnosti u rad sudova, saradnju sa medijima i upoznavanje javnosti sa radom suda.

Otpravnik poslova, B. Bix Aliu pozdravio je 4 sudija iz države Delaver.
Otpravnik poslova, B. Bix Aliu pozdravio je 4 sudija iz države Delaver.

Otpravnik poslova, B. Bix Aliu, govorio je na otvaranju konferencije 19. septembra, sa predsjednicom Vrhovnog suda Crne Gore, Vesnom Medenicom i ministrom pravde, Zoranom Pažinom.