Konferencija o suzbijanju prekograničnog kriminala između Crne Gore i Hrvatske

Ambasada Sjedinjenih Država u Podgorici, u saradnji sa Centrom za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu je organizovala Konferenciju o suzbijanju prekograničnog kriminala između Crne Gore i Hrvatske. Konferencija se održava u Igalu, 3. i 4. aprila.

U proteklom periodu, INL Program vladavine prava u Croj Gori je organizovao niz sličnih obuka sa svim susjednim zemljama sa kojima Crna Gora ima zajedničku granicu. Ideja iza ovog koncepta je da organizovani criminal ne prepoznaje formalne granice i, kako bi se uspješno borili protiv ove pojave, i nadležni organi moraju zauzeti sličan pristup, građenjem profesionalne saradnje koja prevazilazi formalne procedure.

Relevantni službenici zaduženi za sprovođenje vladavine prava će imati priliku da se sastanu i razgovaraju o različitim temama, kao što su nadolazeći trendovi i novi pristupi suzbijanju prekograničnog kriminala, praktični savjeti o operativnoj saradnji policije i saradnja pri suzbijanju prekograničnog kriminala sa američkim vlastima. Predstavnisi američkih vlasti će održati predavanja na temu najboljih iskustava u pripremi međunarodnih zahtjeva za pravnu pomoć uključujući primjenu regionalnih i međunarodnih ugovora i institucija.

Ova konferencija predstavlja još jedan primjer stalnih napora  u pružanju podrške reformi vladavine prava u Crnoj Gori.

Publika sjedi ya dugim stolovima i sluša prezentaciju