Krivično-pravni odgovor na sajber-napade na Crnu Goru

Ambasada Sjedinjenih Američkih Država, u saradnji sa Ministarstvom pravde Crne Gore je organizovala konferenciju na temu “Krivično-pravni odgovor na sajber-napade na Crnu Goru”, 25. i 26. februara, u Budvi.

 

Kao članica NATO-a i vodeći kandidat za članstvo u Evropskoj uniji, Crna Gora preduzima konkretne korake da poboljša bezbjednost u oblasti informacionih tehnologija. Crna Gora je već usvojila Strategiju za sajber bezbjednost. Kao dio ovog procesa, na ovoj radionici razvijene su metodologije za efikasnije prepoznavanje, istraživanje i krivično gonjenje sajber napada na Crnu Goru.