Ambasada SAD domaćin konferencije o ratnim zločinima (2015/6/30)

Stalni pravni savjetnik u Ambasadi SAD Erik Larson govori na otvaranju konferencije
Stalni pravni savjetnik u Ambasadi SAD Erik Larson govori na otvaranju konferencije

Ambasada SAD, u saradnji sa Centrom za edukaciju nosilaca pravosudne funkcije, organizovala je konferenciju o novim trendovima u istraživanju i krivičnom gonjenju ratnih zločina 29. i 30. juna u Kolašinu.  Stalni pravni savjetnik u Ambasadi SAD Erik Larson, zamjenik vrhovnog državnog tužioca Đurđina Ivanović i predsjednik Višeg suda u Podgorici Boris Savić govorili su na otvaranju konferencije 29. juna.

Cilj konferencije bio je ohrabrivanje istraživanja i krivičnog gonjenja ratnih zločina u Crnoj Gori i promovisanje doktrine “bez utočišta” za počinioce ratnih zločina.  Govornici na konferenciji bili su sudije i tužioci iz Sjedinjenih Američkih Država koji su radili u oblasti ratnih zločina u Bosni i Hercegovini i na Kosovu.  Crnogorske sudije, tužioci i advokati takođe su imali priliku da čuju o iskustvima u procesuiranju ratnih zločina od predstavnika Mehanizma Ujedinjenih nacija za međunarodne krivične tribunale, Međunarodnog tribunala Ujedinjenih nacija za bivšu Jugoslaviju, Međunarodne komisije za nestale osobe  i Specijalnog odjeljenja za ratne zločine  Bosne i Hercegovine.  Predstavnici Tužilaštva za ratne zločine Srbije takođe su prisustvovali konferenciji.