Muška liga protiv nasilja (2015/5/19)

19. maj 2015.

500menagainstviolenceAmbasadorka Margaret En Uehara (Margaret Ann Uyehara) govorila je na konferenciji za medije kojom je obilježen završetak projekta NVO NOVA “Muška liga protiv nasilja.” Projekat, koji je Ambasada SAD podržala preko Programa malih grantova Demokratske komisije, uključio je grupu crnogorskih muškaraca koji govore protiv nasilja na osnovu rodne pripadnosti, kako bi uticali na druge muškarce i podigli nivo svijesti o ovom problemu u čitavom društvu. Tokom kampanje, muškarci su naglasili osnovnu poruku projekta da nasilje nad ženama i djevojčicama ne može biti iskorijenjeno bez aktivnog učešća muškaraca i prihvatanja odgovornosti muškaraca za takvo ponašanje. U kampanju su bili uključeni vaterpolista Nikola Janović, novinar Petar Komnenić, doktor Vladimir Dobričanin, muzičar Vladimir Maraš i režiser Danilo Marunović.

“Nikola, Petar, Danilo i Vladimir – zapravo oba Vladimira – pokazali su nam da ovo nije samo “ženski problem”. Ovi lideri u različitim oblastima zajedno su podvukli da ne postoji ništa “mačo” u nasilju nad ženama i djecom. Oni ukazuju na to da biti jak i pametan ne znači povrijeđivati druge, plašiti ih ili omalovažavati,” rekla je ambasadorka Uehara na današnjoj konferenciji za medije.