NAJAVA TESTIRANJA ZA FLEX STIPENDIJU

FLEX (Future Leaders Exchange) je jednogodišnji program razmjene u Sjedinjenim Državama namijenjen učenicima prvog i drugog razreda srednje škole, koji u potpunosti finansira Vlada Sjedinjenih Američkih Država/Stejt dipartment. Program sprovodi Američki savjet za međunarodno obrazovanje.

 Ko je kvalifikovan da se prijavi za program?

U skladu sa inicijativama koje finansira Vlada SAD, posvećenim promovisanju boljeg razumijevanja sa zemljama jugoistočne Evrope, testiranje za Future Leaders Exchange (FLEX) stipendiju je zasnovano na postignuću (merit based), te je otvoreno i besplatno za sve kandidate koji ispunjavaju kriterijume.

Kandidati za školsku 2018/19. treba da:

 1. Budu upisanu u prvi ili drugi razred srednje škole i da su rođeni između 1. januara 2001 i 15. jula 2003. godine (učenici sa invaliditetom u Crnoj Gori moraju biti upisani u srednju školu na jesen 2017. godine (bilo koji razred) i moraju biti rođeni između 15. februara 2000. i 15. jula 2003. godine);
 2. Pohađaju prvi ili drugi razred srednje škole od septembra 2017. godine;
 3. Imaju akademski uspjeh u rasponu dobar-odličan;
 4. Imaju prethodno iskustvo u učenju engleskog jezika;
 5. Nisu maturirali tj. završili srednju školu prije nego što program razmene počne;
 6. Ispunjavaju J-1 vizne/SEVIS uzrasne uslove za srednjoškolske učenike;
 7. Budu državljani Crne Gore;

Ko nije kvalifikovan za prijavu za FLEX?

Učenici nisu kvalifikovani da se prijave ako:

 • Ne ispunjavaju gore navedene kriterijume
  • Ukoliko su boravili kod američke porodice tri (3) mjeseca ili duže tokom proteklih pet (5) godina
  • Ukoliko su njihove porodice:
  ○ Aplicirale ili će aplicirati za emigraciju u Sjedinjene Države
  ○ Imaju planove da emigriraju ili su već emigrirali u Sjedinjene Države.

Predstavnici Američkog savjeta za međunarodno obrazovanje svake jeseni posjećuju određene gradove kako bi sproveli testiranje. Kandidati u centar za testiranje moraju donijeti dokaz o godini rođenja (pasoš, đačku knjižicu, izvod iz matičnog registra rođenih i sl.) i jednu noviju fotografiju dimenzija 3×4 cm u vrijeme početne registracije. Mjesta centara za testiranje se objavljuju putem društvenih mreža i medija, a informacije se mogu dobiti i putem internet stranice discoverflex.org.

U Crnoj Gori, ove godine testiranje će biti organizovano na sljedećim lokacijama:

 

Berane petak, 20. oktobar 2017: zgrada Crvenog krsta & Visoke medicinske škole, ul. Svetog Save bb, 84300 Berane
Podgorica subota, 21. oktobar 2017: Ekonomski fakultet Univerziteta Crne Gore, bulevar Jovana Tomaševića br. 37, 81000 Podgorica

 

Kandidati mogu biti testirani u samo JEDNOM centru za testiranje.

Svi kandidati prvo polažu kratak test engleskog jezika (1. krug). Oni koji prođu prvi test, potom  rade esej na engleskom jeziku na svakodnevne, životne teme. Ovaj esej je dio 2. selekcionog kruga.

Kandidati moraju uspješno završiti oba kruga testiranja prije nego što dobiju završne materijale za prijavu.

Registracija sa zaposlenima iz Američkog savjeta na svim lokacijama za testiranje počinje u 8:30 ujutro i traje do 11 ujutro na sam dan testiranja. Ne postoji prethodno prijavljivanje.

Oni koji uspješno prođu prva dva selekciona kruga, biće naknadno pozvani na intervjue. Intervju i još jedan esej čine 3. selekcioni krug. U okviru 3. kruga, učenici rade još jedan test engleskog jezika

***

U Crnoj Gori ovaj program razmjene se sprovodi od 2006. godine (do 2015.godine pod imenom A -SMYLE, a od tada pod imenom FLEX). Tokom jedanaest godina sprovođenja programa, 160 učenika iz Crne Gore je koristilo stipnediju i uspješno završilo program. Tokom programa, oni su pohađali neku od srednjih škola u Americi i boravili u američkim porodicama.