Napredna obuka o odnosima s javnošću

Druga napredna obuku za odnose s javnošću za državno tužilaštvo i sudove
Druga napredna obuku za odnose s javnošću za državno tužilaštvo i sudove

Ambasada Sjedinjenih Država u Podgorici, u saradnji sa Centrom za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu i misijom OEBS-a je organizovala drugu po redu naprednu obuku za odnose s javnošću za državno tužilaštvo i sudove 7, 8. i 9. novembra u Budvi.

Stalni pravni savjetnik Erik Larson i načelnica odjeljenja za inicijalnu obuku u Centru Marina Pejović su otvorili obuku.

Na osnovu svog bogatog isustva rada u region, stalni savjetnik Larson je predstavio kratku analizu važnosti transparentnosti u radu tužilaštva i sudstva. Nakon prethodne tri bazične obuke za odnose s javnošću, ova, druga po redu napredna obuka nudi specijalizovani set vještina o specifičnim temama, kao što su odnosi sa novim medijima, uključujući internet informativna izdanja i odnose sa međunarodnim medijskim organizacijama.

Otvorenost i transparentnost državnog tužilaštva i sudova su važni kako bi se izbjegli sumnjičavost i cinizam javnosti, kao i za podizanje svijesti o važnosti dostupnosti informacija.

Ovaj događaj je još jedan u nizu nastojanja koja doprinose stalnoj reformi vladavine prava u Crnoj Gori.