Napredna obuka o odnosima s javnošću

Druga napredna obuku za odnose s javnošću za državno tužilaštvo i sudove