Napredne obuke o medijaciji u krivičnim stvarima

Program vladavine prava INL posvećen je podržavanju reformi krivičnog pravosuđa u Crnoj Gori.

Ove sedmice, uz njegovu podršku, Centar za posredovanje je organizovao dvije dvodnevne napredne obuke o medijaciji u krivičnim stvarima 1-2. i 3-4. oktobra u Budvi. Ove aktivnosti će pomoći medijatorima da nauče tehnike alternativnog rješavanja sporova koje se primjenjuju prema maloljetnim učiniocima krivičnih djela.

Trening sa publikom