Vijesti i događaji

Poziv za projekte u okviru Programa malih grantova Demokratske komisije

Američka ambasada u Podgorici / Odjeljenje za medije i kulturu Stejt dipartmenta objavljuje poziv za projekte u okviru Programa malih grantova Demokratske komisije. Program malih grantova Demokratske komisije podržava inicijative koje doprinose otvorenim i konkurentnim političkim procesima i zaštiti ljudskih prava.  Prednost će imati prijedlozi projekata koji podržavaju toleranciju, različitost i inkluzivnost u crnogorskom društvu. 2021 Democracy Commission Small Grants Program   ...
Pročitajte više»

Opštoj bolnici u Baru donirana oprema

Ambasada nastavlja sa donacijama medicinske opreme bolnicama širom zemlje tokom COVID-19. U četvrtak, 18. februara Kancelarija za odbrambenu saradnju na čelu sa kapetanom frigate Matthew Hamm, i atašeom za odbranu, potpukovnikom Robert Craig Perry predala je mobilni ultrazvuk i monitorsku opremu Opštoj bolnici u Baru. Donacija je obezbijeđena zahvaljujući podršci programa humanitarne pomoći Komande američkih ...
Pročitajte više»

Ambasada suspenduje procesuiranje svih neuseljeničkih viza od 10. februara 2021.

Usljed pogoršanja epidemiloške situacije u Crnoj Gori, a u cilju sprječavanja širenja COVID-19, Ambasada je suspendovala procesuiranje svih neuseljeničkih viza, počevši od 10. februara 2021. godine.  Ponovo ćemo početi sa procesuiranjem viza u što kraćem roku, ali u ovom trenutku nismo u mogućnosti da predvidimo precizan datum.  Molimo vas da pratite naše objave na internet ...
Pročitajte više»

Saopštenje predsjednika Džoa Baјdena o Mjesecu crne istoriјe

Оvоg februara, tоkоm Mjeseca crne istоriјe, pоzivam američki narоd da оda priznanje istоriјi i dоstignućima crnih Amerikanaca i da se zamisli nad vjekоvima bоrbe kојi su nas dоveli dо današnjeg prоmišljanja, iskupljenja i nade. Nikada nismо u pоtpunоsti оstvarili principe na kојima pоčiva оva naciјa, da su svi ljudi stvоreni јednaki i imaјu pravо na ...
Pročitajte više»

Ambasada SAD pomogla modernizaciju velike sudnice Osnovnog suda u Podgorici

Planirano je da se sudnica koristi za suđenja u predmetima u nadležnosti Osnovnog suda, ali i za suđenja u predmetima organizovanog kriminala, koji uključuju veliki broj učesnika – osuđenih, svjedoka, kao i predstavnika javnosti. Nova oprema u sudnici omogućava saslušanja putem video linka, uključujući i u predmetima sa zaštićenim svjedocima, kao i potpuno pridržavanje mjera ...
Pročitajte više»