Obavještenje o javnoj aukciji

Američka Vlada, koju predstavlja Američka Ambasada u Podgorici, Crna Gora, će obaviti prodaju korištenih stvari po sistemu javne aukcije, maja 25, 2019 godine. Imovina, koja se uglavnom sastoji od rezidencijalnog i kancelarijskog namještaja, kućanskih aparata i  kompjuterske opreme i motornog vozila će biti organizovana po setovima koji se mogu pogledati u skladištu, ulica Vranjske njive  bb (PORED PHILIPS SOTTOLACOLINA SKLADISTA),  u petak, maj 24, 2019 godine od 9:00 do 16:00 časova. Zainteresovani kupci će davati svoje ponude na javnoj licitaciji po sistemu javnog nadmetanja s početkom u 10:30 časova u subotu, maj 25, 2019 godine. Najbolji ponuđači treba da izvrše uplatu odmah nakon licitiranja, i moraju odnijeti kupljene stvari sa mjesta aukcije odmah nakon plaćanja ili ne kasnije od 16:00 časova.

Sledeća  pravila važe:

  1. Sve obaveze prema carini su obaveza kupca i moraju biti plaćene kako to utvrđuje Vlada Crne Gore.
  2. Sve stvari mogu da se pregledaju prije podnošenja ponude, ali se prodaju “u zatečenom stanju“, bez garancije bilo pismene ili podrazumijevane.
  3. Vlada SAD zadržava pravo da odbaci svaku pojedinačnu ili sve ponude.
  4. Za svaki set će biti određena početna minimalna cijena.