Obilježavamo Međunarodnu nedjelju obrazovanja

Ambasadorka SAD Margaret Uehara istakla je važnost međunarodnih obrazovnih razmjena i mogućnosti koje nudi EducationUSA