Obuka o Evropskoj konvenciji o ljudskim pravima i krivičnom postupku

Predavaci ispod panela za prezentaciju

INL sekcija Abasade Sjedinjenih Država u Podgorici, u saradnji sa Centrom za demokratiju i ljudska prava (CEDEM), fondacijom Conrad Adenauer Stiftung i Centrom za obuku u sudstvu i tužilaštvu podržala je organizaciju još jedne obuke za plade pravnike, pravne savjetnike i pripravnike u sudstvu i tužilaštvu. Tema ovogodišnje obuke, koja se održava u Budvi, od 6-8. Februara je „Evropska konvencija o ljudskim pravima i krivični postupak“.

U svom uvodnom obaćanju, Stalni pravni savjetnik Larson je istakao važnost entuzjazma koji mladi kadrovi u oblasti pravosuđa donose u svoju profesiju i koliko je važno obučavanje kadrova koji će ubuduće donosii odluke o pravima i obavezama drugih ljudi pred zakonom.

Ovaj događaj predstavlja još jedan u nizu stalnih napora koje Ambasada SAD ulaže da podrži reformu vladavine prava u Crnoj Gori.Ucesnici obuke sjede za stolom tokom predavanja