Obuka o finansijskim istragama

Ambasada Sjedinjenih Američih Država, u saradnji sa Centrom za obuke u sudstvu i državnom tužilaštvu organizovala je obuku o finansijskim istragama. Obuci su prisustvovali predstavnici sudstva, državnog tužilaštva, Agencije za prevenciju korupcije, Uprave policije, Uprave za imovinu i Uprave za sprječavanje pravnja novca i finansiranja terorizma. Obuka je orgnizovana u Budvi, 13. i 14. marta.

Cetiri muskarca sjede za stolom za prezentovanje

Cilj obuke je da okupi predstavnike svih institucija koje sarađuju u sprovođenju finansijskih istraga, kako bi unaprijedile svoje napore u borbi protiv oganizovanog kriminala, pranja novca i korupcije na visokom nivou. Predavači na obuci su stručnjaci iz finansijskih centara kao što je Delaver, Britanska Djevičanska Ostrva i Kajmanska Ostrva, ali i iz StAR inicitive (Inicijativa Svjetske Banke za povraćaj ukradene imovine). Kao i uvijek, INL program radi na tome da se stvore snažne i konkretne mjere između crnogorskih institucija i međunarodnih partnera, koje će služiti kao instrumenti za postizanje uspjha u međunaronim finansijskim istragama.