Obuka o postupanju, prevenciji i zaštiti od nasilja u porodici

Ambasada SAD u Podgorici je organizovala obuku o postupanju, prevenciji i zaštiti od nasilja u porodici u Crnoj Gori, sa akcentom na odgovor policije.

Programi za vladavinu prava u okviru Ambasade SAD, ICITAP i INL, sponzorisali su ovu obuku koja je okupila policijske službenike, tužioce, sudije, predstavnike nevladinog sektora i centara za socijalni rad.

Obuka je bila usmjerena na nedavno usvojeni Protokol o postupanju, prevenciji i zaštiti od nasilja u porodici i njegovu implementaciju u praksi.

Training on Procedures for Prevention of Domestic Violence 4