Obuka za pripadnike crnogorske Granične policije

Program za kontrolu izvoza i bezbjednost granice (EXBS) Američke ambasade u Podgorici sponzorisao je održavanje kursa na temu “Identifilkacija ukradenih plovila” od 12. do 14. juna za 10 pripadnika crnogorske Granične policije. Obuku su izveli dva instruktora Granične policije koji su prethodno završili obuku za trenere u Njemačkoj tokom maja ove godine.