Opštoj bolnici u Baru donirana oprema

Ambasada nastavlja sa donacijama medicinske opreme bolnicama širom zemlje tokom COVID-19. U četvrtak, 18. februara Kancelarija za odbrambenu saradnju na čelu sa kapetanom frigate Matthew Hamm, i atašeom za odbranu, potpukovnikom Robert Craig Perry predala je mobilni ultrazvuk i monitorsku opremu Opštoj bolnici u Baru. Donacija je obezbijeđena zahvaljujući podršci programa humanitarne pomoći Komande američkih kopnenih snaga za Evropu. Do kraja februara, dodatna donacija medicinske oprema je planirana za bolnice u Nikšiću, Bijelom Polju i Pljevljima kroz isti program.

Embassy Donated Medical Equipment to Bar General Hospital Embassy Donated Medical Equipment to Bar General Hospital

Od 2010. godine, Komanda američkih kopnenih snaga za Evropu (USEUCOM) uložila je više od 1,3 miliona američkih dolara u zdravstvene projekte širom Crne Gore uz planirana dodatna ulaganja.