Organizovana jedna od najvećih zajedničkih operacija u oblasti borde protiv prekograničnog kriminala

U okviru programa za kontrolu izvoza i bezbjednost granice (EXBS) Američke ambasade u Podgorici, u saradnji sa Graničnim policijama i Carinskim službama iz regiona, organizovana je jedna od najvećih zajedničkih operacija u oblasti borde protiv prekograničnog kriminala u ovom regionu. Ovaj aktivnost organizovana je u okrivu Inicijative “Južna granica“ (SBI) u kojoj učestvuju zvaničnici Granične policie i Uprave carina iz Albanije, Crne Gore, Kosova i Makedonije.

joint cross border exercise

Zajednička prekogranična aktivnost uključivala je osam državnih organa iz navedenih zemalja na šest graničnih prelaza na južnom Balkanu. Ovim je istaknuta želja za saradnjom u okviru skoro osnovane Inicijative južna granica kao i za formiranjem ujedinjenog fronta protiv prekograničnog kriminala i krijumčarenja, kao i razmjene operativno korisnih podataka

joint cross border exercise

Tokom operacije, svaka od zemalja je sprovodila detaljne preglede putničkih i teretnih vozila, kao i pojačanu kontrolu putnih isprava kako bi se otkrili falsifikovani pasoši ili druga dokumenta. Ova zajednička aktivnost ocijenjena je kao uspjeh koji je potekao iz saradnje i predstavlja zajedničku poruku licima koja pokušavaju da krijumčare unutar regiona južnog Balkana.

joint cross border exercise joint cross border exercise