Osnaživanje preduzetničkog duha žena

Povodom mjeseca ženske istorije i ovogodišnje teme „Odvažno za promjene“, ambasadorka Uehara ugostila je grupu istaknutih liderki da razgovaraju o nedovoljnoj iskorištenosti mogućnosti razvoja žena u crnogorskoj ekonomiji i potraže odgovor na pitanje koje bi korake trebalo preduzeti da bi se žene osnažile da postanu preduzetnice.

Žene poziraju sa ambasadorkom

Pričale su o tome šta bi Vlada, Američka privredna komora i obrazovni sistem mogli da učine na promociji ženskog ekonomskog preduzetništva. Bili smo impresionirani onim što su nam pokazale.