Otpravnik poslova Aliu otvorio konferenciju na temu sporazuma o priznanju krivice

Ambasada Sjedinjenih Država u Podgorici, u saradnji sa Centrom za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu i Ministarstvom pravde, organizuje Konferenciju na temu sporazuma o priznanju krivice, u Kolašinu 11. i 12. jula.

People sitting at a table in a conference

U svom uvodnom obraćanju Otpravnik poslova u Ambasadi B. Bix Aliu je napomenuo da je snažno sprovođenje vladavine prava ključni element za stabilnost svih demokratskih institucija, kao i za jačanje povjerenja građana u sistem pravosuđa.

People sitting at a table in a conference

Ostvareni sporazumi o priznanju krivice predstavljaju vrijedan instrument za rješavanje kompleksnih slučajeva,i oni koriste ne samo tužiocima, već i svima onima koji su oštećeni nekom kriminalnom aktivnosti. Sporazumi o priznanju krivice su korisni i za žrtve kriminala, na način što obezbjeđuju brzo dostizanje pravde, izbjegavanje kašenjenja i rizika od odugovlačenja sudskih postupaka. Na taj način se onima koji trpe negativne posljedice krivičnih djela pruža mogućnost da zaključe proces.

Crna Gora je ostvarila značajan napredak. Međutim, mora se nastaviti sa naporima da se ojača pravosudni system, I da se poboljša efikasnost I kvalitet krivičnih postupaka.

Kroz Program vladavine prava INL, Sjedinjene Države će nastaviti da pružaju podršku vladavini prava, sa ciljem izgradnje snažnih institucija I jačanja povjerenja građana u system pravosuđa.

People sitting at a table in a conference People sitting at a table in a conference