Otpravnik poslova Ambasade SAD Aliu otvara konferenciju o Zakonu o upravnom postupku (2015/4/3)

6. april 2015.

Otpravnik poslova Aliu govori na otvaranju konferencije
Otpravnik poslova Aliu govori na otvaranju konferencije

Ambasada SAD u Podgorici, u saradnji sa Upravnim sudom i Centrom za edukaciju nosilaca pravosudne funkcije, domaćin je konferencije na temu: “Korišćenje upravnog prava u istragama i postupcima povodom službenih zloupotreba i korupcije” u Bečićima, Budva, 6. i 7. aprila.  Otpravnik poslova Ambasade SAD B. Bix Aliu, predsjednica Upravnog suda Branka Lakočević i izvršna direktorica Centra za edukaciju nosilaca pravosudne funkcije Maja Milošević govorili su na otvaranju konferencije 6. aprila.

“Posljedice korupcije su ogromne – nepravda, zloupotreba sredstava i ekonomsko nazadovanje. Korupcija smanjuje povjerenje građana u vladavinu prava i uzrokuje nestabilnost. Nisu samo policija i tužioci odgovorni za borbu protiv ovog fenomena. Upravni postupci nekada mogu biti efikasniji od krivičnih istraga” rekao je otpravnik poslova Aliu na  otvaranju konferencije.

Cilj konferencije je promovisanje korišćenja upravnih postupaka za suzbijanje korupcije i službenih zloupotreba i podrška razvoju nove Agencije za sprječavanje korupcije.  Osim obuke, na skupu je bio predstavljen i Komentar Zakona o upravnom postupku, autora Sretena Ivanovića, sudije Vrhovnog suda, koji je štampan uz podršku Ambasade SAD.