Otvoren poziv za Program jačanja organizacija civilnog društva u Crnoj Gori

Ambasada Sjedinjenih Država u Crnoj Gori, preko svoje Kancelarije za medije i kulturu, otvorila je poziv za dostavljanje prijedloga projekata za jačanje organizacija civilnog društva u Crnoj Gori, u zavisnosti od dostupnih sredstava.

Ambasada SAD planira da dodijeli jedan kooperativni ugovor u iznosu do $200,000 u okviru ovog poziva za finansiranje projekata. Izabrana organizacija će potpisati kooperativni ugovor sa Ambasadom da bi sprovela konkurs malih grantova i izabrala pod-primaoce granta.

Na program se mogu prijaviti lokalne nevladine organizacije, mediji, ili druge organizacije koje su pokazale visoke organizacione sposobnosti i pouzdanost. U 2017. fokus će biti na projektima koji jačaju glas civilnog društva, podržavaju razvoj demokratije i ljudskih prava i jačaju učešće svih grupa društva u demokratskim procesima.

Rok za dostavljanje prijedloga projekata je petak, 4. avgust 2017. godine do 17:00.