Misija Američkog crvenog krsta U Crnoj Gori 1919-1922.

Misija Američkog crvenog krsta U Crnoj Gori 1919-1922.