Umjetnice nastupaju u CNP Podgorica (fotografije: CNP)