Policijska vježba uz podršku programa ICITAP (2015/6/18)

17. jun 2015

Ambasadorka Uehara sa učesnicima u vježbi
Ambasadorka Uehara sa učesnicima u vježbi

Ambasadorka Uehara je 17. juna učestvovala u praktičnoj vježbi koju je organizovao Međunarodni program pomoći u obuci policije (ICITAP) američkog Ministarstva pravde  u Policijskoj akademiji u Danilovgradu.  Ovo je prva obuka policije u okviru pilot projekta „Patrolna djelatnost“ čija se primjena ubrzo očekuje u Podgorici.