Poziv svim preduzetnicima!

Imate biznis ideju koju želite da podijelite sa svijetom? Prilika je tu, pa dozvolite da Američka Ambasada zna za to!

Globalni preduzetnički samit (GES) održaće se u Evropi 4 i 5. juna, 2019. godine.  GES je jedan od najvažnijih godišnjih skupova preduzetnika, investitora i inovatora koji ističe posvećenost Sjedinjenih Američkih Država preduzetništvu i inovacijama.  GES 2019 se organizuje u partnersvu sa holandskom vladom na Svjetkom forumu u Hagu, Holandija.  Na samit će biti pozvano oko 2,000 učesnika, uključujući 1,200 preduzetnika, 400 investitora, i 400 lidera i zvaničnika. Ove godine preduzetnici koji će učestvovati na GES-u će biti izabrani putem otvorenog procesa prijave, koji je pokrenut u ponedjeljak, 17 decembra 2018. godine. Online prijava za preduzetnike može se naći na web stranici GES-a www.ges2019.org. Rok je 1. mart 2019.

GES 2019 će se usredsrediti na inoviranje kroz preduzetništvo i povezivanje preduzetnika, inovatora, donosioca politika, globalnih brendova i lidera iz cijelog svijeta. Ovogodišnji Samit će imati sljedećih pet oblasti  za inovacije: (1) poljoprivredu, (2) povezanost, (3) energetiku, (4) zdravlje i (5) vodu. Tokom dva dana dinamičnih diskusija, takmičenja i organizovanih sastanaka, GES 2019 će predstaviti inspirativne preduzetnike, stvoriti nove saradnje i prilike za investicije, razviti konkretne biznis ideje i ubrzati pronalaženje rješenja za globalne izazove.  Agenda će uključiti širok spektar mogućnosti za razgovore, plenarne sastanke, radionice, mogućnosti za mentorstvo i umrežavanje, kao i takmičenje u organizaciji Globalne inovacije kroz nauku i tehnologiju (Global Innovation through Science and Technology – GIST http://www.gistnetwork.org/Content/gist-catalyst-pitch-competition).

Kvalifikovani kandidati treba da ispunjavaju sljedeće uslove:

  • Poznavanje engleskog jezika;
  • Moraju imati inovativno rješenje u jednom od GES 2019 sektora: 1) poljoprivreda, 2) povezanost, 3) energetika, 4) zdravlje i 5) voda;
  • Biti dio rukovodećeg tima već uspostavljenog biznisa ili društvenog preduzeća sa dokazanim finansiranjem, bazom klijenata, ili prihodima;
  • Prioritet će biti dat zrelim, preduzetnicima spremnim za investiranje koji pokazuju mogućnosti za rast i širenje;
  • Učesnici na predhodnim GES dogadjajima se mogu prijaviti, ali će se snažna prednost dati onima koji do sada nisu učestvovali.

Zaiteresovani preduzetnici treba da kontaktiraju Ambasadu SAD-a u Podgorici na e-mail montenegroentrepreneurs@state.gov.  Molimo Vas da pošaljete ime Vaše kompanije ili organizacije, kontakt podatke, kratak pregled Vašeg poslovnog koncepta i kratku izjavu o zainteresovanosti za učešće na GES 2019. Službenici Ambasade će Vam odgovoriti sa dodatnim informacijama nakon pregleda Vašeg podneska.

Hvala Vam i srećno!