POZIV ZA PRIJAVE: Drugi Media Innovation Lab

Pozivamo vas da se prijavite za učešće na drugom Media Innovation Lab-u, koji će se održati u Skopju od 31. oktobra do 3. novembra 2019. godine. Media Innovation Lab je skup koji se održava jednom godišnje i koji nudi kreativnu saradnju sa medijskim poslenicima, dizajnerima, tehnolozima i drugim stručnjacima koji okupljeni na jednom mjestu rade na razvoju alata prilagođenih lokalnom kontekstu i projektima koji će pomoći u prevazilaženju izazova sa kojima se digitalni mediji sreću širom Balkana. Tema ovogodišnje radionice su inovacije u fomatima digitalnog sadržaja.  Rok za prijave je 27. septembar 2019.

Sve detalje o pozivu možete naći na ovom linku: http://balkansmedia.org/innovation-lab/2nd-media-innovation-lab-innovation-digital-content-formats