Poziv za projekte: CLEAR – Počistimo korupciju iz Crne Gore

Američka ambasada u Crnoj Gori/Biro za borbu protiv međunarodne trgovine drogom i sprovođenje zakona (INL) objavljuje poziv za projekte koji podržavaju zagovaranje i oblikovanje nacionalnih antikorupcijskih politika, strategija i mjera za borbu protiv korupcije; otkrivaju korupciju, posebno u javnom sektoru i među pružaocima javnih usluga; i jačaju podršku građana i zahtjeve za antikorupcijskim reformama državnih institucija u Crnoj Gori. Borba protiv korupcije je prioritetni cilj INL-a i neraskidivo je povezana sa ukupnim radom INL-a na globalnom nivou.

Kroz ovaj poziv za projekte crnogorskih nevladinih organizacija, cilj Ambasade SAD je da poveća saradnju crnogorskog civilnog društva sa javnošću i vladom u borbi protiv korupcije i osnaži vladavinu prava, sa težnjom za:

C: nekorumpiranim
L: javnim funkcionerima koji poštuju zakon;
E: aktivnim građanima;
A: odgovornim i
R: otpornim institucijama.

Prijedlozi projekata treba da odgovore na najmanje jedan od dolje navedenih ciljeva:

• Smanjenje javne korupcije javnih funkcionera;
• Povećanje svijesti građana o javnoj korupciji;
• Smanjenje društvene tolerancije prema javnoj korupciji;
• Jačanje mehanizama kontrole protiv korupcije u javnim institucijama.

Sve materijale za prijavu poslati e-poštom na GrantsINLPodgorica@state.gov do 23:59 u ponedjeljak, 8. maja 2023. godine.

Kompletan tekst poziva za projekte se nalazi ovdje, zajedno sa formularima koji su neophodni za prijavu i uputstvima za njihovo popunjavanje ovdje. Poziv za projekte je takođe objavljen na web stranici grants.gov ovdje (Opportunity number: 2023-FY19-INLCE-INLPODGORICA).