Ambasada SAD podržala učešće predstavnika crnogorskog pravosuđa i policije na globalnoj konferenciji o borbi protiv trgovine ljudima

U saradnji sa Međunarodnim udruženjem tužilaca, Ambasada SAD je podržala učešće predstavnika crnogorskog pravosuđa i policije na konferenciji posvećenoj borbi protiv trgovine ljudima „Globalna konferencija protiv trgovine ljudima: saradnjom do efikasnog krivičnog gonjenja i nadoknade žrtvama“. Ova posjeta predstavlja vid podrške novo-formiranoj operativnoj grupi za borbu protiv trgovine ljudima,  i učesnicima je poslužila kao dobra prilika za informisanje o novim tehnikama i pristupima u ovim predmetima, kao što su – praćenje tokova novca, prikupljanje dokaza o pranju novca, upotreba kripto valuta, ali i službi za podršku i nadoknadu žrtvama. Ostale teme na konferenciji su se ticale prednosti međunarodne saradnje u borbi protiv trgovine ljudima. Konferencija je održana u Portoriku, 17. i 18. januara 2019. godine.

Konferencija o borbi protiv trgovine ljudima Konferencija o borbi protiv trgovine ljudima