Privatnost

Izjava o zaštiti privatnosti

Mi ne sakupljamo Vaše lične podatke dok posjećujete našu internet stranicu, osim ukoliko sami ne odlučite da nam ih date. Davanje ličnih podataka preko internet strane je dobrovoljno, ali ukoliko to odlučite da učinite, na taj način dajete odobrenje da se informacija koristi u naznačenu svrhu. Ne davanje određenih informacija može rezultirati našom nemogućnošću da Vam ponudimo uslugu koju želite. Ukoliko odaberete da nam dostavite lične podatke preko nekog vebsajta Stejt Dipartmenta, tako što ćete popuniti formular ili poslati E-mail, informacije koje nam date ćemo iskoristiti da Vam dostavimo informaciju ili pružimo uslugu koju ste tražili ili da Vam odgovorimo na poruku. Vrsta informacije koje ćemo primiti od Vas zavise od Vaših aktivnoti na našem vebsajtu.

Automatski sakupljamo i čuvamo ime domena sa koga ste se priključili na internet (.com, .edu, itd. ), datum i vrijeme kada ste ušli na naš sajt, kao i internet adresu vebsajta (kao što su sajtovi za pretragu ili referentne stranice) sa kojih ste ušli na naš sajt. Sakupljenje informacije koristimo za praćenje broja posjetilaca različitih stranica na našem sajtu, kao i kako bi naš sajt učinili korisnijim za posjetioce kao što ste Vi.

Ako nam šaljete elektronsku poštu

Kada imate neko pitanje ili želite da ostavite neki komentar putem elektronske pošte, ako hoćete možete nam ostaviti svoje lične podatke. Te podatke koristimo kako bismo Vam bolje bili na usluzi ili da bismo odgovorili na Vaš zahtjev.  Ponekad Vašu elektronsku poštu proslijeđujemo drugim agencijama Vlade SAD koje bi mogle bolje da odgovore na Vaš zahtijev. Mi ne proslijeđujemo elektronsku poštu koju primamo nijednoj drugoj organizaciji van našeg sistema, osim ukoliko se ne radi o službenoj istrazi državnih organa.

Eksterni vebsajtovi i aplikacije

Na našem vebsajtu postoje linkovi ka socijanim mrežama i drugim vrstama eksternih vebsajtova. Socijalne mreže koristimo za interakciju sa ljudima u inostranstvu i kao jedan od načina diplomatske komunikacije širom svijeta. Stranice na socijalnim mrežama koristimo kako bismo promovisali događaje koje organizuje Ambasada i kako bi aktivno komunicirali s javnošću. Takođe koristimo tehnologije za mjerenje posjećenosti sajtova kako bi izmjerili broj posjeta našem vebsajtu i različitim segmentima sajta i kako bi naš vebsajt učinili što korisinjim posjetiocima. U pojednim slučajevima, eksterne aplikacije zahtijevaju davanje E-mail adrese, kreiranje korisničkog imena, lozinke i davanje geografske lokacije kako biste se registrovali. Mi ne koristimo eksterne sajtove kako bi prikupljali i pohranjivali lične podatke, i nijedan lični podatak neće biti dat, prodat ili proslijeđen nekom trećem licu van Stejt Dipartmenta, osim ukoliko se ne radi o službenoj istrazi državnih organa ili je tako predviđeno statutom.

Ponekad koristimo određene vrste ispitivanja javnog mjenja putem interneta kako bi dobili mišljenje ili povratnu infomaciju od nasumično odobranih posjetilaca. Prevashodno, Stejt Dipartment kontinuirano koristi ForeSee Results American Customer Satisfaction Index (ACSI) internet sistem za istraživanje javnog mjenja kako bi dobili povratnu informaciju o tome koliko su naši posjetioci zadovoljni sajtom. Ispitivanjem javnog mjenja se ne prikupljaju lični podaci. Iako se obavještenje o anketi pojavljuje nasumično, ono nije obavezno, i sve Ambasade ne koriste ove sisteme za anketiranje svojih posjetilaca. Ukoliko odbijete da učestvujete u anketi, i dalje ćete imati pristup identičnim informacijama i sadržajima na našem vebsajtu kao i oni koji učestvuju u anketi. Rezultati ispitivanja dostupni su samo veb menadžerima i ostalim određenim službenicima kojima su ove informacije potrebene kako bi obavili svoj posao. Nekad ćemo koristiti i vremenski ograničena ispitivanja javnog mjenja u konkretne svrhe, koja će biti objašnjena kada budu objavljena.

Informacije prikupljene radi praćenja i prilagođavanja sadržaja vebsajta (cookies)

Kuki (“Cookie” – “kolačić”) je mala tekstualna datoteka koju vebsajt prebacuje na vaš kompjuter kako bi omogućio pamćenje određene informacije o vašoj aktivnosti tokom posjete sajtu. Kompjuter će tu informaciju dijeliti isključivo sa vebsajtom koji je tu informaciju obezbijedio, i ne može je tražiti bilo koji drugi sajt. Postoje dvije vrste kukija:

  • Sešn (“Session”): Sešn kuki traje onoliko koliko je otvoren prozor sajta. Onog trenutka kada zatvorite prozor, kuki se briše. Vebsajtovi mogu koristiti sešn kuki iz tehničkih razloga, na primjer kako bi poboljšali navigaciju vebsajta ili kako bi vam pružili mogućnost da prilagodite sadržaj Vašim potrebama pri korišćenju sajta.
  • Persistant (“uporni”): Uporni kuki se čuva na korisnikovom hard drajvu kako bi odredio koji su korisnici novi ili se vraćaju na sajt, koji su stalni posjetioci ili kako bi blokirali stalne pozive na učešće u ForeSee anketi o tome koliko ste zadovoljni uslugama.

Ukoliko ne želite da Vaš kompjuter pohranjuje kukije, isključite tu opciju u vašem pretraživaču. I dalje ćete imati pristup svim informacijama i sadržajima vebsajta. Međutim, isključivanje opcije kukija može uticati na funkcionisanje pojedinih sajtova. Obratite pažnju da ukoliko isključite opciju kukija u Vašem pretraživaču, to će imati uticaja na sve vebsajtove koje posjetite.

Linkovi na eksterne internet strane

Naš vebsajt je povezan sa mnogim drugim američkim agencijama, ambasadama, multilateralnim organizacijama i privatnim organizacijama u Sjedinjenim Američkim Državama i drugdje.  Kada kliknete na link za neki drugi sajt, onda više nijeste na našem sajtu, tako da Vaša privatnost podliježete politici tog sajta. Činimo sve napore da obezbijedimo tačne i potpune informacije.  Međutim, ne možemo da garantujemo da neće biti nikakvih grešaka. Što se tiče dokumenata i informacija na ovom vebsajtu, ambasada, zaposleni ili saradnici pod ugovorom ne daju nikakve garancije, bilo eksplicitne ili implicitne, koje se odnose na standardni kvalitet i podobnost korišćenja dokumenata sa ovog vebsajta za određenu namjenu. Takođe, ambasada ne preuzima nikakvu pravnu odgovornost za tačnost, potpunost ili korisnost bilo koje informacije, proizvoda ili procesa koji je ovdje objavljen, i ne zastupa stav da korišćenje te informacije, proizvoda ili procesa ne bi dovelo do povrede prava pojedinaca.

Zbog bezbjednosti sajta i kako bismo osigurali da ova usluga ostane na raspolaganju svim korisnicima, Stejt dipartment koristi softverske programe koji prate protok saobraćaja na internetu kako bi bili identifikovani neovlašćeni pokušaji da se unesu nove ili promijene postojeće informacije ili na neki drugi način prouzrokuje šteta.  Neovlašćeni pokušaji da se unesu nove ili promijene postojeće informacije na ovom sajtu su strogo zabranjeni i kažnjivi po Zakonu o prevari i zloupotrebi kompjutera iz 1986. godine.  Informacije takođe mogu biti iskorišćene za službene istrage od strane državnih organa.   Osim za gore navedene namjene, nema dodatnih pokušaja da se identifikuju pojedinačni korisnici ili njihove korisničke navike.  Neovlašćeni pokušaji da se unesu nove i/ili promijene informacije na ovim vebsajtovima su strogo zabranjene i podliježu krivičnom gonjenju po Zakonu o prevari i zloupotrebi kompjutera iz 1986. godine i poglavlju 18 Krivičnog zakonika SAD, članovi 1001 i 1030.