Program Vlade SAD za podršku sprovođenju zakona donirao digitalne termometre Graničnoj policiji

Američka ambasada, kroz svoj Međunarodni program pomoći u sprovođenju obuka za kriminalne istrage (ICITAP), 17. septembra 2020. donirala je 30 digitalnih termometara crnogorskoj graničnoj policiji, na graničnom prelazu Božaj.

 

Ovo su prvi digitalni termometri koje će biti predate na korištenje graničnoj policiji, a koristiće ih na graničnim prelazima širom Crne Gore.  

ICITAP

ICITAP je program američkog Ministarstva pravde i sarađuje sa Upravom policije i crnogorskom vladom na unaprjeđenju kapaciteta policije za borbu protiv transnacionalnog organizovanog kriminala. Ova donacija dio je šireg napora američke vlade da pomogne Crnoj Gori u odgovoru na epidemiju COVID-19.