Regionalna konferencija o carinskim kontrolama i istragama

EXBS Program američke ambasade sponzorisao je Regionalnu konferenciju o carinskim kontrolama i istragama na kojoj su učestvovali zvaničnici carinskih organizacija sa zapadnog Balkana  u Tirani, Albanija, 5-6 decembar 2018.

Regionalna konferencija o carinskim kontrolama i istragama Regionalna konferencija o carinskim kontrolama i istragama

Konferenciji su prisustvovali po tri zvaničnika Carina Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Kosova, Makedonije, Crne Gore, Srbije i Turske.  Učesnici su na konferenciji imali priliku da diskutuju o aktuelnim prijetnjama i izazovima sa kojima se susrijeću odjeljenja za carinske istrage, kao i prekograničnom kriminalu i nalinima za borbu protiv krijumčarenja preko zajedničkih granica.

Regionalna konferencija o carinskim kontrolama i istragama Regionalna konferencija o carinskim kontrolama i istragama