Donacija Pravnog odjeljenja Ambasade (2015/9/29)

September 29, 2015

Pravni savjetnik Erik Larson sa direktorom Uprave za sprječavanje pranja novca i finansiranja terorizma Veskom Lekićem
Pravni savjetnik Erik Larson sa direktorom Uprave za sprječavanje pranja novca i finansiranja terorizma Veskom Lekićem

INL pravno odjeljenje Ambasade SAD doniralo je 29. septembra tehnicku opremu Upravi za sprječavanje pranja novca i finansiranja terorizma Crne Gore. Donacija drugog dijela opreme planirana je do kraja godine. Ove donacije predstavljaju dio napora Vlade SAD u pružanju podrške jačanju crnogorskih kapaciteta za borbu protiv finansijskog kriminala i terorizma, i sveukupnim reformama u oblasti vladavine prava neophodnim u procesu evro-atlantskih integracija.