Seminar o izmjenama krivicnog zakonodavstva (2015/11/18)

18. novembar 2015.

Učesnici na seminaru o pitanjima vezanim za izmjene krivicnog zakonodavstva u Crnoj Gori
Učesnici na seminaru o pitanjima vezanim za izmjene krivicnog zakonodavstva u Crnoj Gori

Dvodnevni seminar o pitanjima vezanim za izmjene krivicnog zakonodavstva u Crnoj Gori u organizaciji Ambasade Sjedinjenih Americkih Drzava u Podgorici i Misije OEBS-a u Crnoj Gori, u saradnji sa Centrom za edukaciju nosilaca pravosudne funkcije, zavrsen je danas.  Oko 50 ucesnika, sudija, tuzilaca, policijskih sluzbenika, advokata i predstavnika Ministarstva pravde okupili su se kako bi razgovarali o izmjenama i dopunama Zakonika o krivicnom postupku i Krivicnog zakonika, i novom Zakonu o izvrsenju kazni zatvora, novcane kazne i mjera bazbjednosti.  Publikacija koja sadrzi tri pomenuta zakona promovisana je na ovom dogadjaju.  Ucesnici su takodje bili u prilici da razgovaraju i o novoj crnogorskoj Strategiji suzbijanja nasilnog ekstremizma.