Seminar o finansijskim istragama (2015/6/4)

4. jun 2015.

Predstavnici Ambasade SAD, OEBS-a i Centra za edukaciju nosilaca pravosudne funkcije govore na otvaranju seminara
Predstavnici Ambasade SAD, OEBS-a i Centra za edukaciju nosilaca pravosudne funkcije govore na otvaranju seminara

Ambasada SAD, preko svoje Kancelarije za podršku u oblasti vladavine prava, i u saradnji sa Misijom OEBS-a u Crnoj Gori i Centrom za edukaciju nosilaca pravosudne funkcije Crne Gore, inicirala je dvodnevni seminar o finansijskim istragama. Seminar o finansijskim istragama, pranju novca  i procedurama oduzimanja imovine okuplja lokalne sudije, tužioce i advokate odbrane, ali i eksperte sa Kosova, iz Srbije i Ambasade SAD u Podgorici. Tokom seminara, učesnici imaju priliku da razmijene iskustva u sprovođenju finansijskih istraga , saznaju više o najboljim praksama u toj oblasti i učestvuju u praktičnim vježbama.