Brod američke Komande za transport „Karson siti” u posjeti Baru