Kurs za razvoj instruktora za operacije na malim plovilima