Otpravnik poslova Aliu otvorio konferenciju na temu sporazuma o priznanju krivice