Položila zakletvu prva grupa volontera Mirovnog korpusa koji će služiti u Crnoj Gori