Potpisan ugovor o saradnji na jačanju civilnog sektora