Završena obuka Komande za specijalne operacije SAD sa crnogorskim specijalizovanim ronilač